Rekruttering

Rekruttering er avgjørende viktig for en virksomhets suksess. Gode valg forutsetter gode vurderinger. De som er gode på rekruttering tjener dobbelt så mye penger eller har 3,5 ganger så høy vekst som de som ikke er det.

Våre metoder er inntil 3 ganger så treffsikre som tradisjonelle rekrutteringsmetoder. Ansettelser er en av de viktigste investeringene en virksomhet foretar. Vi baserer ikke våre vurderinger på magefølelse, men på de best dokumenterte metodene. Vår jobb er å redusere risikoen for feilansettelse og gi et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Våre grundige analyser av alle kandidater skal gjøre at du som kunde føler deg trygg.

Utlyst rekruttering

Dersom tilfanget på kandidater er tilfredsstillende er utlyst rekruttering oftest å foretrekke. Vi treffer de rette kandidatene ved å bruke de riktige annonsekanalene, og finner den beste kandidaten gjennom gode vurderinger.

Aktivt søk

Når stillingen er krevende og kandidaten få, kan aktivt søk være den beste måten å rekruttere på. Vi vet at slike prosesser krever profesjonalitet og konfidensialitet. Vi gir oss ikke før oppdraget er løst og kan derfor vise til en svært høy andel løste søk oppdrag.

Finalekandidatvurdering

Dersom virksomheten ønsker å gjøre større deler av rekrutteringsprosessen selv, kan vi kvalitetssikre prosessen med en sluttvurdering av finalekandidater.

Fagansvarlig rekruttering, Odd Arild Sævik, er DNV-sertifisert innen rekruttering.

«Hvorfor gjøre stykkevis og delt, når du kan gjøre fullt og helt!»

Peer Gynt

Ørjan Hummelsund

Sertifisert som

Odd Arild Sævik

Sertifisert som