Human AS

- visjonen er å gjøre organisasjoner bedre

Human ble etablert i år 2000 og er en bedrift hvor det å være jordnær og nøktern, kombineres med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har i dag kontorer i Bergen , Haugesund og Stavanger og leverer tjenester til bedrifter over hele landet. Vi er 8 ansatte med ulik bakgrunn og kompetanse, og med utdanning fra masternivå til doktorgradsnivå. Vår spisskompetanse er innen HumanResources og Ledelse.

I 2012 inngikk Human et strategisk samarbeid med Assessio Norge. Gjennom dette samarbeidet vil Human være en sentral aktør i å utdanne og lisensiere brukere av arbeidspsykologiske tester på Vestlandet.

Verdier

Våre verdier beskriver hva vi står for og gjennomsyrer vår måte å arbeid på. Verdiene er det fundament som vi bygger våre tjenester på og vil være et stadig korrektiv i alt vi gjør. I møte med Human AS skal våre oppdragsgivere kunne erfare dette.

Innsikt

Vi søker innsikt i mennesket og den menneskelige interaksjon. Våre medarbeidere representerer innsikt og respekt.

Perspektiv

Med perspektiv som en verdi ønsker vi i Human AS å sikre oss mot kortsiktighet, trangsynthet og intoleranse. Våre vurderinger skal gjenspeile en bred analyse hvor den enkelte sak belyses fra flere hold.

Kvalitet

Tid, fokus og kunnskap er avgjørende faktorer for å gjøre en god jobb. Dette kan sammenfattes i ordet grundighet. Human AS har gjort grundighet til en verdi, som setter standard for vår måte å arbeide på. Vi skal være grundige i alt vi foretar oss.

Etisk grunnlag

Vi tror alle mennesker er unike, verdifulle og likeverdige. Vårt fundament er respekt og likeverd. Vårt arbeid skal derfor utføres på et analytisk og systematisk grunnlag, basert på funksjon og ikke verdi. Alle våre medarbeidere er ansvarlig for at våre kvalitetskrav og etiske tenkning blir ivaretatt i møte med våre samarbeidspartnere.

Samfunnsansvar (CSR)

Human AS skal bidra til et bedre samfunn. Dette får konsekvenser for måten vi arbeider og møter mennesker på. I tillegg deler vi hvert år både av vårt overskudd og kompetanse med ideelle organisasjoner i Norge og utviklingsprosjekter i Afrika.

Kompetanse

- Våre konsulenter er sertifiserte innen bruk av arbeidspsykologiske tester.
- Våre tester er godkjent av DNV GL.
- Ørjan Hummelsund, er DNV GL-sertifisert bruker av arbeidspsykologiske testverktøy.
- Fagansvarlig rekruttering, Odd Arild Sævik, er DNV GL-sertifisert rekrutteringskonsulent.

Historien

Human AS ble etablert i år 2000 for å bistå bedrifter med utvelgelse og rekruttering av personell. Vår visjon var og er fortsatt å tilby HR-tjenester i et bredt spekter.

Human AS startet opp i Bergen, men i takt med økende kundemasse, har vi etablert kontorer i Haugesund og Stavanger. Nå leverer vi tjenester til bedrifter over store deler av landet. Hovedkontoret er lokalisert på Kokstad i moderne og funksjonelle lokaliteter.

Human AS vil bidra til å gjøre næringslivet bedre gjennom innsikt, perspektiv og kvalitet.