Lederutvikling

Vår erfaring og kompetanse om hva som faktisk er med å skape varig endring hos ledere har vi samlet i lederutviklingskonseptet LED.

Lederskap skjer i forhold til to akser: selvinnsikt og ferdigheter. Fokuset vil være avhengig av forskjellige faktorer, så som lederens alder, erfaring og kunnskap

Organisasjonens eierskap til lederutvikling er et suksesskriteria. Lederutvikling er mer eller mindre bevist, en pågående prosess i alle organisasjoner og vi vektlegger at LED derfor skal støtte opp under bedriftens lederutvikling. Alle organisasjoner er unike og LED blir derfor skreddersydd til bedriftens behov og ønsker.

Alle ledere er forskjellige og har ulikt utviklingspotensial. Vi tror derfor at individuell tilpasning er et viktig kriteria for å skape rom for utvikling. LED bygger derfor på en metode somskiller seg fra tradisjonelle lederkurs og programmer som er standardiserte og like for alle.

LED benytter en metodikk hvor den enkelte leder arbeider med temaer som er aktuelle og motiverende for den enkelte.

Tid er en viktig komponent i all utvikling. Dersom lederutviklingen skal være mer enn «et øyeblikks begeistring», trenger den enkelte å jobbe med hvordan endringen ser ut i den konkrete hverdagen. En slik reell endring tar ofte tid. LED har vanligvis en varighet på 10-12 måneder.

Human mener at nærhet til lederutfordringen er viktig i lederutvikling. Human anbefaler at ledere trenes i den sammenheng hvor de skal praktisere. Dette gjør det enklere for den enkelte leder å anvende og teste ut ferdigheter og forståelser som er tilegnet gjennom LED.

"We cannot become what we need to be, remaining what we are"

Max Depree

Mer informasjon?

Ring Geir Haraldseid på
95 06 59 81 eller
send en e-post.

Du kan også benytte kontaktskjemaet vårt.