Karriereveiledning

Har du særlige krav til konfidensialitet knyttet til beghandlingen av din cv, eller kjenner du deg ubekvem med å tilkjennegi at du er åpen for, og intressert i, et skifte av jobb?

I så tilfelle ønsker vi å komme deg til hjelp. Du kan starte med å ta kontakt med en av våre rådgivere for en fortrolig samtale eller du kan du legge inn din cv her. Vi vil da i første omgang ha en fortrolig samtale med deg om dine ambisjoner og interesser. På bakgrunn av dette utarbeider vi et internt notat i vår database. Dette notatet godkjennes av deg. Vi vil deretter ta kontakt med deg i de tilfellene vi er i prosesser som vi tenker samsvarer med dine utviklingsbehov, din kompetanse og dine ambisjoner. Ønsker du på noe som helst tidspunkt å slette din cv har du selvsagt alle muligheter til det.

Legg inn din CV – Karrieresenter

"Lykke er når det du tenker, det du sier og det du gjør stemmer overens»

Mahatma Gandhi