Karriere

Det er en kjent sak at de fleste stillinger aldri lyses ut. Stillinger tilbys ofte via nettverk av personlige bekjentskaper, venner, konsulenter o.a. Våre rådgivere snakker med mange beslutningstagere i løpet av et år og vi er naturligvis involvert i mange åpne så vel som mer diskrete rekrutteringsprosesser prosesser.

Dersom du er opptatt av å ivareta din egen karriere, er synliggjøring av egen kompetanse sentralt. Registrer din cv og kontaktinformasjon i vårt karrieresenter så vil vi gi deg beskjed idet vi har stillinger som matcher dine interesser og din kompetanse. Du kan føle deg trygg på at vi ikke går videre med noen informasjon før vi har innhentet ditt samtykke til det. Diskresjon og fortrolighet er en hjørnestein for alt vårt arbeid.

Er du i en prosess der du ønsker å vurdere nye tilbud og muligheter, er vi en samtalepartner. Vi stiller strenge krav til våre konsulenters integritet og konfidensialitet både i møte med oppdragsgivere og kandidater. Ved å legge inn din cv hos oss, kan nye muligheter og utfordringer åpne seg for deg.

Legg inn din CV her

Ledige stillinger

"Try not to become a man of success, but try rather to become a man of value"

Albert Einstein

Mer informasjon?

Ring oss på 
55 98 99 22 eller
send en e-post.

Du kan også benytte
kontaktskjemaet vårt.